Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji o wybranej nieruchomości prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego:

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY POD FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Expensa Spółka z o.o. i Epacomp Spółka z o.o. współadministrują Twoimi danymi osobowymi – taką możliwość daje nam RODO Jesteśmy współadministratorami zgodnie z przepisami tego rozporządzenia i wspólnie wypełniamy obowiązki wynikające z RODO, w szczególności wspólnie odpowiadamy za realizację Twoich uprawnień, w tym przekazywanie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2) Naszym wspólnym punktem kontaktowym w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych jest adres mailowy kontakt@epacomp.pl

3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w naszych wspólnych celach organizacji obsługi nieruchomości, sprzedaży produktów i usług oraz w celach marketingowych.

4) Kategorie danych osobowych, które Ciebie dotyczą, obejmują: imię i nazwisko, dane kontaktowe, w tym adresy mailowe, numery identyfikacyjne, jeśli mieliśmy kontakt w związku z Twoim zgłoszeniem zainteresowania naszą ofertą najmu, możemy mieć także informacje o Twoim pracodawcy lub podmiocie który reprezentujesz.

5) W formularzu kontaktowym przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane na podane adresy mailowe. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, którymi jest komunikacja z użytkownikami strony. 

6) Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w szczególności dostarczające nam obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, podmioty współpracujące oraz podmioty zobowiązane do tego na podstawie przepisów prawa;

7) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielania odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego, do czasu zakończenia realizacji umowy, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jeśli ja wyrażałeś;

9) Posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danychgdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą osobiście albo brak możliwości realizacji umowy lub usługi.

10) decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.

Formularz kontaktowy